Het gebiedsonderwijs is een mooie manier om natuur en lesstof bij elkaar te brengen. De kinderen worden gedurende het gehele schooljaar aan de hand van vier leerlijnen meegenomen door de leerstof. Tegelijkertijd worden zij uit het klaslokaal en uit de boeken gehaald om met eigen ogen te ervaren wat er te leren valt in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vier leerlijnen binnen het project gebiedsonderwijs:

  1. cultuur
  2. natuur
  3. bewegen
  4. techniek

Het mooie aan het leerlijnensysteem is, dat het toe te passen is binnen de bestaande lesnorm voor de basisscholen. Het levert geen extra belasting op, maar sluit aan bij wat er al op het lesprogramma staat.